Cinéma Royal

“De wereld is een schouwtoneel en wij zijn de spelers.
Elk speelt zijn rol. Elk krijgt zijn deel”.

Shakespeare