Life goes on in Charleroi

Charleroi is één van de meest verpauperde steden in ons land. Voor mijn opleiding fotografie maakte ik er een reportagereeks over, met als titel: “Life goes on in Charleroi”. De beelden tonen mensen die hun dagelijkse activiteiten gewoon verder zetten, los van alle ellende in deze spookstad vol lege gebouwen.